De acht verspillingen

De acht verspillingen zijn binnen lean ongetwijfeld één van de meest gebruikte handvatten. Ze helpen je om, op alle niveaus, knelpunten in processen naar boven te halen. 

In dit artikel bespreken we ze allemaal aan de hand van het ezelsbruggetje TIMWOODS:

 • Transport
 • Inventory (voorraad)
 • Motion (beweging)
 • Waiting (wachten)
 • Overproduction (overproductie)
 • Overprocessing (overbewerking)
 • Defects (fouten)
 • Skills (talent)

1. Transport

De eerste van de acht verspillingen is transport. Hiermee wordt het onnodig verplaatsen van goederen bedoeld. Bijvoorbeeld spullen die ver weg staan van waar ze nodig zijn, of het onnodig heen en weer rijden met goederen.

In dienstverlenende organisaties wordt transport ook vaak gezien als het verplaatsen van data van het ene systeem naar het andere.

verspilling van transport
Verspillingen - voorraad

2. Voorraad

Met onnodige voorraad worden spullen bedoeld die opgeslagen liggen. Maar ook werkzaamheden die stil liggen in een proces zijn voorraad. Denk bijvoorbeeld aan de voorraad e-mails in je inbox die je nog moet beantwoorden. Of de stapel facturen die je nog moet inboeken.

Je kunt er maar één tegelijkertijd doen, en de rest ligt stil en stapelt zich op.

3. Beweging

Waar het bij de verspilling van transport gaat om goederen, draait het bij beweging om het onnodig verplaatsen van mensen. Bijvoorbeeld verschillende mensen die zich naar een vergaderlocatie bewegen, of op kleinere schaal het bewegen naar een kantine die aan de andere kant van het gebouw ligt.

Verspillingen - beweging
verspilling wachten

4. Wachten

Één van de acht verspillingen maar mensen misschien wel het meeste last van hebben is wachten. Wachten totdat iedereen er is, of wachten op het antwoord van een collega.

Iedere keer als je moet wachten omdat personen, goederen, toestemming of informatie ontbreekt, is dat zonde van de tijd.

5. Overproductie

Bij overproductie ‘produceer’ je te veel. Je maakt of levert teveel goederen of diensten. Dit kunnen spullen zijn, maar je kunt net zo goed teveel ‘service’ leveren. Waar je klant in dit geval niet om gevraagd heeft.

Verspillingen - overproductie
Verspillingen - overbewerking

6. Overbewerking

Waar bij overproductie teveel van het ‘eindproduct’ wordt gemaakt of geleverd, doe je bij overbewerking teveel handelingen om tot dit product of dienst te komen. Zeker in dienstverlenende organisaties komt dit veel voor, en heeft het vele vormen.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Meer informatie aanleveren dan nodig is
 • Teveel informatie uitvragen
 • Vergaderen met veel mensen die er niets mee te maken hebben
 • Mails sturen naar een hoop mensen tegelijkertijd
 • Verschillende controles in hetzelfde proces door verschillende mensen

7. Fouten

Fouten zijn zaken die niet in één keer goed gaan. Dit hoeven niet altijd fouten met grote gevolgen te zijn. Het zijn simpelweg dingen die niet in één keer goed gaan, en daarom hersteld moeten worden.

Bijvoorbeeld het aanscherpen van een analyse, miscommunicatie met een collega, of het niet in één keer goed invullen van een meldingenformulier.

Verspillingen - fouten
de acht verspillingen

8. Talent

De laatste van de acht verspillingen is vaak ook de moelijkste om te benoemen, namelijk verspilling van talent. Dit zijn mensen die niet op de juiste plek zitten, of die niet op de juiste manier benut worden.

Waar de andere verspillingen tastbaar zijn, en makkelijk te benoemen in processen is dat voor talent lastiger. Dat maakt deze verspilling zeker niet minder belangrijk!

Wat kun je nu met de acht verspillingen?

Er wordt vaak naar de acht verspillingen gekeken tijdens de analyse fase in een lean project. Ook tijdens het maken van een value stream map komen ze vaak al bovendrijven.

In eerste instantie is het vooral belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de acht verspillingen. De tweede stap is om er daadwerkelijk wat aan te doen!

De acht verspillingen

De acht verspillingen zijn binnen lean ongetwijfeld één van de meest gebruikte handvatten. Ze helpen je om, op alle niveaus, knelpunten in processen naar boven te halen. 

In dit artikel bespreken we ze allemaal aan de hand van het ezelsbruggetje TIMWOODS:

 • Transport
 • Inventory (voorraad)
 • Motion (beweging)
 • Waiting (wachten)
 • Overproduction (overproductie)
 • Overprocessing (overbewerking)
 • Defects (fouten)
 • Skills (talent)

1. Transport

De eerste van de acht verspillingen is transport. Hiermee wordt het onnodig verplaatsen van goederen bedoeld. Bijvoorbeeld spullen die ver weg staan van waar ze nodig zijn, of het onnodig heen en weer rijden met goederen.

In dienstverlenende organisaties wordt transport ook vaak gezien als het verplaatsen van data van het ene systeem naar het andere.

verspilling van transport

2. Voorraad

Met onnodige voorraad worden spullen bedoeld die opgeslagen liggen. Maar ook werkzaamheden die stil liggen in een proces zijn voorraad. Denk bijvoorbeeld aan de voorraad e-mails in je inbox die je nog moet beantwoorden. Of de stapel facturen die je nog moet inboeken.

Je kunt er maar één tegelijkertijd doen, en de rest ligt stil en stapelt zich op.

Verspillingen - voorraad

3. Beweging

Waar het bij de verspilling van transport gaat om goederen, draait het bij beweging om het onnodig verplaatsen van mensen. Bijvoorbeeld verschillende mensen die zich naar een vergaderlocatie bewegen, of op kleinere schaal het bewegen naar een kantine die aan de andere kant van het gebouw ligt.

Verspillingen - beweging

4. Wachten

Één van de acht verspillingen maar mensen misschien wel het meeste last van hebben is wachten. Wachten totdat iedereen er is, of wachten op het antwoord van een collega.

Iedere keer als je moet wachten omdat personen, goederen, toestemming of informatie ontbreekt, is dat zonde van de tijd.

verspilling wachten

5. Overproductie

Bij overproductie ‘produceer’ je te veel. Je maakt of levert teveel goederen of diensten. Dit kunnen spullen zijn, maar je kunt net zo goed teveel ‘service’ leveren. Waar je klant in dit geval niet om gevraagd heeft.

Verspillingen - overproductie

6. Overbewerking

Waar bij overproductie teveel van het ‘eindproduct’ wordt gemaakt of geleverd, doe je bij overbewerking teveel handelingen om tot dit product of dienst te komen. Zeker in dienstverlenende organisaties komt dit veel voor, en heeft het vele vormen.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Meer informatie aanleveren dan nodig is
 • Teveel informatie uitvragen
 • Vergaderen met veel mensen die er niets mee te maken hebben
 • Mails sturen naar een hoop mensen tegelijkertijd
 • Verschillende controles in hetzelfde proces door verschillende mensen
Verspillingen - overbewerking

7. Fouten

Fouten zijn zaken die niet in één keer goed gaan. Dit hoeven niet altijd fouten met grote gevolgen te zijn. Het zijn simpelweg dingen die niet in één keer goed gaan, en daarom hersteld moeten worden.

Bijvoorbeeld het aanscherpen van een analyse, miscommunicatie met een collega, of het niet in één keer goed invullen van een meldingenformulier.

Verspillingen - fouten

8. Talent

De laatste van de acht verspillingen is vaak ook de moelijkste om te benoemen, namelijk verspilling van talent. Dit zijn mensen die niet op de juiste plek zitten, of die niet op de juiste manier benut worden.

Waar de andere verspillingen tastbaar zijn, en makkelijk te benoemen in processen is dat voor talent lastiger. Dat maakt deze verspilling zeker niet minder belangrijk!

de acht verspillingen

Wat kun je nu met de acht verspillingen?

Er wordt vaak naar de acht verspillingen gekeken tijdens de analyse fase in een lean project. Ook tijdens het maken van een value stream map komen ze vaak al bovendrijven.

In eerste instantie is het vooral belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de acht verspillingen. De tweede stap is om er daadwerkelijk wat aan te doen!